ТАЛСТ

Хатуу биеийн атом, ионууд зохих дарааллаар үелэн журамтай байрлал эзлэх хатуу биет: талст чулуу (олон дэлгэрэнгүй...


2. Олон тал бүхий: талст хундага (олон тал үүсгэн урласан хундага).

талст чулуу олон талс бүхий чулуу
талст хундага олон тал үүсгэн урласан хундага