ТАЛИЙГЧ

1. Хол одогч;


2. Талийгаач: талийгчийг байхад (нас барагчийг амьд байхад), талийгчийг дуурайсан хүүхэд (нас барагчийг дуурайсан дэлгэрэнгүй...
талийгчийг байхад нас барагчийг амьд байхад
талийгчийг дуурайсан хүүхэд нас барагчийг дуурайсан хүүхэд