хуруу хумсаа тайрах
амьдрахын төлөө үхэн хатан зүтгэх, идэж уух, өмсөж зүүхээ хасах, өөрсдийн хэрэглээгээ багасгах