өндрөөс нь тайрах
өндрөөс нь богиносгож намхан болгох