ам авах
а. Зөвшөөрсөн, хүлээсэн үг гаргуулах, дахин няцахгүй гэж ягштал хэлүүлэх; б. Учраа бөхөө амлах