СЭВҮҮЛЭХ

1. Халуун юмыг салхи хийгээр цохиулах, салхи оруулуулах;


2. Нойтон чийгтэй юмыг салхинд гаргуулах; сэврээх;
3. Зөөлөн салхиар үлээлгэх.