ундуй сундуй хэвтэх
а. Энд тэнд хэвтэх; б. Эмх замбараагүй хөглөрөх