харвасан сум шиг
маш хурдан

хурдан, түргэн

Өдөр сар өнгөрөх нь харвасан сум шиг түргэн. Ш.Нацагдорж. Мандухай.

Зочин 2015-04-07 10:25:26