СУЛРУУЛАХ

1. Сул болгох - Аажмаар нэг гараа татаж нөгөө гараа сулруулав. Ч.Лодойдамба. дэлгэрэнгүй...


2. Эрчийг нь багасгах, чанга биш болгох: олмыг нь сулруулах (эмээлийнхээ олмыг чанга татсаныг нь сул болгох);
3. Дуу чимээг аядуу, намуун болгох;
4. Хүч тамир, тэнхээ чадлыг нь бууруулах, муутгах - Ус намагтай зүлэг ширгэнд байлгавал хүч таргыг сулруулах муу талтай. дэлгэрэнгүй... хүчийг нь сулруулах (хүчийг нь бууруулах) - Тэр болтол та нар тэндээ үймээн самуун улам их гаргаж хүчийг нь сулруулан анхаарлыг нь биедээ татаж бай. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;
5. Хоосон болгох, дотор нь юмгүй болгох;
6. [шилжсэн] Амт чанарыг нь муутгах;
7. [шилжсэн] Хүний идэвх санаачилга, анхаарлыг бууруулах: сонор сэрэмжийг сулруулах (сонор сэрэмжээ алдах).

олмыг нь сулруулах эмээлийнхээ олмыг чанга татсаныг нь сул болгох
хүчийг нь сулруулах хүчийг нь бууруулах
сонор сэрэмжийг сулруулах сонор сэрэмжээ алдах