СУЛЬ I
/ ургамал /

Том үндэслэг иштэй, ширүүвтэр, цайвар ногоон навчтай, түрүү өтгөн голдуу элсэнд ургадаг нэгэн зүйл ургамал - Суль дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., цагаан суль (сулийн нэгэн төрөл) - Цагаан суль нь элсэнд ургадаг ганд тэсвэртэй. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., хар суль (сулийн нэгэн төрөл) - Хар суль нь говийн өмнөд нутгаар элбэг тохиолдоно. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

цагаан суль сулийн нэгэн төрөл
хар суль сулийн нэгэн төрөл
Ижил үг:

СУЛЬ II