СУЛЬДААХ

Сульдуулж ядраах, эцээх - Өндөр хээрийг сульдаасан өртөө замын урт уу даа. Ж.Дамдин. Үймээний жил., шандас сульдаах (шөрмөс цуцаах).