СУЛЬДАА I

Ядран доройтох, тамирдсан байдал - Биеийн сульдаа ердөө гарахгүй байна. Яриа.

Ижил үг:

СУЛЬДАА II