СУЛЛАГДАХ

Ялын хугацаа дуусаж чөлөөлөгдөх, тавигдах - Хөөрхий тогооч өвгөн маань суллагдаж гарлаа. дэлгэрэнгүй... гяндангаас суллагдах (шоронгоос гарах), өршөөлөөр суллагдах (улсын ерөнхийлөгчийн өршөөлөөр чөлөөлөгдөх).

гяндангаас суллагдах шоронгоос гарах
өршөөлөөр суллагдах улсын ерөнхийлөгчийн өршөөлөөр чөлөөлөгдөх