СУЛРАХ

1. Алдуулах, алдуурах, сул болох: дээс сулрах (дээс алдуурах), жолоо сулрах (жолоо дэлгэрэнгүй...


2. Чанга биш болох, эрч нь харих: бүс нь сулрах (бүс нь сул болох) - Буянцай босон харайж, суларсан бүсээ чангалаад моринд дөхөж дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., пүрш нь сулрах (пүрш нь чанга биш болох) - Пүрш нь суларсан жавдан дээр суухад налчисхийн шаланд тултал шахам хонхойв. Ж.Бямба. Их аяныхан., салхи сулрах (салхины эрч нь багасах), хүч нь сулрах (хүч нь харих), эрч сулрах (эрч нь саарах) - Шаантаг сулран суларсаар гэнэт сугарахын үед хөөрхий сармагчин гэдрэг суун тусав. В.Шарма. Таван сургамж;

3. Дуу чимээ нам, аядуу болох: дуу нь сулрах (дуу нь багасах) - Өөрсдийнхөө ажлыг магтаж дуу нь чангарч суларч, хөөрөлдөж байх дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана;
4. Хүч чадал, тэнхээ тамир муудах - Эмнэлэгт удаан хэвтсэнээс царай нь цонхийж нүдний нь доод талын арьс сулран үрчийжээ. дэлгэрэнгүй... бие сулрах (бие сулбайх) - Бие нь сулран толгой түрүү нь эргэж нойр нь хулжих болов. Л.Түдэв. Уулын үер., хөл нь сулрах (эцэж ядрах, сульдах) - Хаврын хавсарганд сэнсэрч хөл нь суларсан төлөг борлонгоо ачихыг нь ачиж зарим нэгийг нь зуур замын айл бараадуулан орхижээ. Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., хүч чадал сулрах (хүч чадал муудах) - Сумын төвөөс гарах үед оргилж дэвэрч байсан хүч тэнхэл маань нэлээд суларч гутал хүнд оргино. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;
5. Хоосон, дотроо юмгүй болох: аяга сулрах (аяга хоосрох, аяган доторх юмыг идэж дуусах), суудал сулрах (суудал дэлгэрэнгүй...
6. Амт чанар буурах, муудах;
7. [шилжсэн] Хүний идэвх, санаачилга, анхаарал буурах - Шөнө дунд хэвийн хүмүүсийн анхаарал жаахан суларч ирэв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хариуцлага сулрах (ажил хайнга хандах), нийтийн хүч сулрах (нийтийн идэвх буурах);
8. [шилжсэн] Ажил, хэргээс чөлөөлөгдөх, ажил хэргийг хийж дуусах - Бид ч утаа май уугиулах ажлаас түр суларч тэрүүхэнд байдаг шанд руу явж ус авч дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;

9. [шилжсэн] Сайн, муу хэлэхгүй болох: олны ам сулрах (олны сайн муу хэлэхгүй болох).

дээс сулрах дээс алдуурах
жолоо сулрах жолоо сул болох
бүс нь сулрах бүс нь сул болох
пүрш нь сулрах пүрш нь чанга биш болох
салхи сулрах салхины эрч нь багасах
хүч нь сулрах хүч нь харих
эрч сулрах эрч нь саарах
дуу нь сулрах дуу нь багасах
бие сулрах бие сулбайх
хөл нь сулрах эцэж ядрах, сульдах
хүч чадал сулрах хүч чадал муудах
аяга сулрах аяга хоосрох, аяган доторх юмыг идэж дуусах
суудал сулрах суудал хүнгүй, хоосон болох
хариуцлага сулрах ажил хайнга хандах
нийтийн хүч сулрах нийтийн идэвх буурах
олны ам сулрах олны сайн муу хэлэхгүй болох