СУЛДАН :

сулдан сулдан (амьтны тамир, тэнхээгүй, ядарсан байдалтай хөдлөх нь).