СУЛДАХ

1. Чангалбал зохих зүйл хэтэрхий сул болох, сулын учир тохиромжгүйдэх: олом нь сулдах (олом нь чанга дэлгэрэнгүй...


2. Юмны байвал зохих хэмжээндээ үл хүрэх, сул дорой болох - Суулгүй явсаар түрүүч маань жаахан сулдаж байх шиг байв. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., давс нь сулдах (давс нь багадах, давс султай учир амтгүй болох), дуу нь сулдах (дуу нь хэтэрхий сул, дорой байх) - Надтай жаал ярилцаж, ярилцах тусам дуу нь сулдсаар хурхирч эхэллээ. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., хүч нь сулдах (хүч тэнхээ нь сулрах) - Тэг тэгсээр дайсны хүч ч сулдаад ирлээ. Ч.Лхамсүрэн. Хурандаа.

олом нь сулдах олом нь чанга биш болох
татлага нь сулдах татлага нь сул болж ачаа барааг тээхэд тохиромжгүй болох
давс нь сулдах давс нь багадах, давс султай учир амтгүй болох
дуу нь сулдах дуу нь хэтэрхий сул, дорой байх
хүч нь сулдах хүч тэнхээ нь сулрах