СУЛДАЙХ

Тэнхэл алдарч, бие сулбайх, ядрах - Нүд нь улаанаар эргэж, бие нь сулдайжээ гэдгийг мэдэв.дэлгэрэнгүй... гар нь сулдайх (гар нь сулрах, тэнхэл алдрах).