СУВДАГ

Ховдог шунахай, хомхой - Улсын хөрөнгөнд хуруу дүрдэг сувдаг амьтдыг дураар нь дургиулж байхгүй гээд сүйд майд дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун., сувдаг хүн (ховдог шунахай зан ааштай хүн), сувдаг шунахай [хоршоо] (ханахаа мэдэхгүй хомхой зан) - Хэн нэг сувдаг шунахай юм нь олсон байлгүй дээ. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., ховдог сувдаг [хоршоо] (а. Эд хөрөнгөд ханахаа мэдэхгүй шунахай; б. Авлигач).

сувдаг хүн ховдог шунахай зан ааштай хүн
сувдаг шунахай ханахаа мэдэхгүй хомхой зан
ховдог сувдаг а. Эд хөрөнгөд ханахаа мэдэхгүй шунахай; б. Авлигач