СУВДЛАГ

1. Сувд бүхий; сувдлаг шүрлэг [хоршоо] (сувдтай, шүртэй) - Сугсгар найман гэзэгтээн сувдлаг шүрлэг даруулгаа хойш дэлгэрэнгүй... Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань;


2. Сувд мэт өнгө, хэлбэртэй: сувдлаг цэцэг [ургамал] (цагаан цэцэгтэй, сувд мэт хүйстэй хонгорцоглон ургаж хавар цэцэглэдэг цэцэг), дэлгэрэнгүй...
сувдлаг шүрлэг сувдтай, шүртэй
сувдлаг цэцэг цагаан цэцэгтэй, сувд мэт хүйстэй хонгорцоглон ургаж хавар цэцэглэдэг цэцэг
сувдлаг мод майлстай адил, сувд мэт навчтай мод
сувдлаг чийрэм өнгө хүрэн, цоморлог нь сувд мэт болоод цэцэглэсэн хойно нэг түрүү болдог, үнэр маш их нэгэн зүйл цэцэг
сувдлаг гургуул өд нь хөхөвтөр өнгөтэй, өдөн дээрх цагаан толбо нь сувд мэт харагддаг нэгэн зүйл шувуу