СУВИЛАГЧ

Эмчид туслан, өвчтөнийг сувилан асрах мэргэжилтэй хүн - Шөнө дундын үед түргэн тусламжийн сувилагч нар арван хэдэн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., сувилагч болох (мэргэжлийн сургуулийг нь дүүргэн сувилагчийн ажил хийх), сувилагч хийх (сувилагчийн ажил хийж гүйцэтгэх) - Харин тав зургаан жилийн өмнө нэг курст суралцаад эмнэлэгт сувилагч хийж байна. Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө., ээлжийн сувилагч (тодорхой цагаар ээлжлэн солигдох сувилагч), сувилагч асрагч [хоршоо] (өвчтөнийг асрах, сувилах үүрэг бүхий хүн) - Хааяа сувилагч асрагч нар сэв сэв алхлан өнгөрөх л сонсдоно. “Цог” сэтгүүл., эмч сувилагч [хоршоо] (өвчтөнг эмчлэх, сувилах мэргэжилтэй хүн).

сувилагч болох мэргэжлийн сургуулийг нь дүүргэн сувилагчийн ажил хийх
сувилагч хийх сувилагчийн ажил хийж гүйцэтгэх
ээлжийн сувилагч тодорхой цагаар ээлжлэн солигдох сувилагч
сувилагч асрагч өвчтөнийг асрах, сувилах үүрэг бүхий хүн
эмч сувилагч өвчтөнг эмчлэх, сувилах мэргэжилтэй хүн