сувдан хөлс
хурдан морины уяа сойлго тохирох үед гарах цэвэр тунгалаг хөлс