эрээд олдоггүй эрдэнэ, сураад олддоггүй сувд
/ зүйр цэцэн үг /
ховор нандин зүйл гэсэн санаа