хулгай авах
хулгайд юмаа алдах, хулгайчийн гарт орох