СӨЛӨР I

1. Нүдний хараа зөрүү, дээшээ жишүү хандсан харцтай - Сөлөр өвгөн гунганаа үг шивнэх мэт нам гүмхэн болжээ. дэлгэрэнгүй...


2. Юмны дээш өлийсөн байдал: сөлөр ишлэгдсэн шимээсэг (үзүүр нь гадагш өлийж ишлэгдсэн шимээсэг) - Сөлөр ишлэгдсэн шимээсэгний дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

сөлөр харах дээшээ жишүү харах
сөлөр ишлэгдсэн шимээсэг үзүүр нь гадагш өлийж ишлэгдсэн шимээсэг
Ижил үг:

СӨЛӨР II