СӨЛӨРДҮҮ

Сөлөр байрын - Сөлөрдүү нүдтэй нөгөө нэг нь бөгсөн дээр нь сандайлан дарж суужээ. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.