СӨЛӨРДӨХ

1. Хэтэрхий сөлөр болох, сөлрийн учир зохисгүйдэх;


2. Толгойгоо дээш өргөх, өлийлгөх;
3. Эсрэг тал руугаа матийх.