түрүү авах
тэмцээн уралдаанд аваргалах, тэргүүн байр эзлэх наадамд морь нь түрүүлэх