СИЯАН I
/ хуучирсан /

Хошуу - Амбан сияаны цэрэгт амлагдан мордох боллоо. ААЗ.

Ижил үг:

СИЯАН II