СО :
/ амьтан /

со өтөг (сээр өндөр, өнгө шаравтар цагаан, толгойн үс бүрхэж ургасан, модонд авирч, усанд шумбаж, хүн дэлгэрэнгүй...