СЛЕСАРЬ

Төмөрлөг сэлбэг хэрэгсэл, юмыг гараар засварлах, хийх мэргэжилтэй хүн.