СЛЕСАРЬЧ

Слесарь - Тэдний дунд нэг хоёр токарьч, слесарьч, монтёр байв. Ч.Чимид. Хавар дэлгэрэнгүй...