сахья гэсэн сахил ч үгүй, саяын цохисон туулай ч үгүй
/ зүйр цэцэн үг /
олз, ашигт шунасны уршгаар юу ч үгүй хоосон хоцрох, алинд ч үгүй болох гэсэн санаа