төвийг сахих
а. Төв суурин газрыг бараадан амьдрах - Энэ авгай бараг эзгүй байсан төвийг сахиад сууж байсан билээ. Ч.Чимид. Хавар намар; б. Асуудалд хандахдаа дэлгэрэнгүй...