тарвага сахих
тарвага нүхнээсээ цухуйхыг отон суух