саруулхан дотортой
а. Аливаад уужуу тайвуу, хүлээцтэй ханддаг хүн; б. Хэнэггүй, хайхрамжгүй