САРУУЛШИХ

Саруул шинжтэй болох: ухаан саруулших (ухаан санаа цэлмэх).