САРХГАНАХ

1. Мал, амьтны эвэр зэргийн данхганан хөдлөх;


2. [шилжсэн] Сүр бадруулах, дээрэнгүй зан гаргах - Чиний сархганахаас хэн ч айхгүй шүү дээ, больж үз. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.