САРХИ
/ ургамал /

Нэгэн зүйл өвс: ердийн сархи [ургамал] (малгай нь ягаан саарал өнгөтэй, дундаа хонхортой, салстлаг дэлгэрэнгүй...