cамуун эмс төвөгтэй сайн эдлэл үрэгдэлтэй
/ зүйр цэцэн үг /

шалиг, завхай явдалтай эмэгтэй хэцүү гэсэн санаа