САМПИН II

1. Бөс торгыг нарийн жишүү зурвас хайчилж, шилб‎э ‎эмхэрдэн зангидсан монгол д‎э‎элийн товч;


2. Д‎э‎элийн товч адил зангидсан малгайн оройд хаддаг чимэг: сампин зангидах (бөс торго з‎эргийг жишүү зурвас хайчилж, дэлгэрэнгүй...
сампин зангидах бөс торго зэргийг жишүү зурвас хайчилж, шилбэ эмхэрдэн зангидах
сампин зангидвал саарахгүй санаа байвал төөрөхгүй, зангиа зангидвал саарахгүй зориг байвал төөрөхгүй ухаан, зориг эрхэм гэсэн санаа
Ижил үг:

САМПИН I