САЛИАРАХ

Салиа м‎эт байдалтай болох, салиа шиг болох.