САЛИУА
/ ургамал /

Тоонолжин ц‎‎эцгийн овгийн хоёр ба олон наст өвс, бор улаан, шар, цагаан ц‎эцэг нь хавар зуны заагаар дэлгэрэнгүй...