САЛЖИЙХ

1. Юмны аль нэг тал руугаа гилжийх, хазайх, унах шахах: тэрэгний арал салжийх (тэрэгний арал нэг дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Биеийн тэнхээ тамир доройтож сулбайх.

тэрэгний арал салжийх тэрэгний арал нэг тийшээгээ хазайх
ачаа салжийх ачаа нь аль нэг тийшээгээ хазайж унах шахах