САЛЖИР
/ ургамал /

Буурцгийн язгуурын олон наст өвс - Ганц навчит салжир, монголд Их нууруудын хотгор, Ховд, Буянт хөндийд дэлгэрэнгүй... БНМАУ-ын Улаан ном.