САЛБАРХАЙ

1. Хатуу зүйлийн ширхгээрээ цуурч задарсан байдал;


2. Сэмэрч урагдан, ноорч навтарсан байдал - Зарим нь салбархай нударгаараа нүднийхээ нулимсыг арчиж байлаа. дэлгэрэнгүй... салбархай малгай (сэмэрч урагдан ноорсон малгай), салбархай хавтас (урагдаж навтарсан хавтас) - Хортой цаас, ташуу шугамтай гурван дэвтэртэй салбархай хавтас гардуулж өгөв. Ч.Чимид. Хавар намар.

салбархай малгай сэмэрч урагдан ноорсон малгай
салбархай хавтас урагдаж навтарсан хавтас