САЛГА I

1. Нас ахих, эсвэл ямар нэгэн өвчний нөлөөллөөс болж толгой, гар зэрэг эрхтэн нэгэн хэмээр чичирхийлэн хөдлөх - дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., салга болох (толгой, гар зэрэг нь байнга чичирхийлэх);


2. [шилжсэн] Барьсан зүйлээ алдамтгай, чадвар дорой, бүтэлгүй - Хүнд аяга цай хийж өгч чадахгүй салга. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол;
3. [шилжсэн] Хайнга, хөнгөн хуумгай;
4. Юмандаа үрэлгэн, гамгүй байдал: салга амьтны сав нь хоосон [зүйр цэцэн үг] (үрэлгэн, гамгүй хүн юмтай байдаггүй гэсэн санаа).

салга болох толгой, гар зэрэг нь байнга чичирхийлэх
салга амьтны сав нь хоосон үрэлгэн, гамгүй хүн юмтай байдаггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

САЛГА II