САЛГАН :

үлгэн салган (а. Ухаан мэдрэл, тамир тэнхээ доройтсон байдал - Жалам үнэгэн харанхуйгаар үлгэн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан; б. Арай ядан, дөнгөн данган) - Өдөрт ганц хувцасны даавуу нэхэж түүгээр чинь бид үлгэн салган амьдарч байна. В.Шарма. Таван сургамж.