САЛБАХ I

Ямар нэг зүйлийн урагдан тасрах, унжиж санжих: гэрийн бүрээс салбах (гэрийн бүрээс урагдан тасарч дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САЛБАХ II