салаавчлан нэхэх
хоёр эсвэл хэд хэдэн өнгийн утсыг алаглуулж нэхэх