өвдгөө салаавчлах
салаавчилсан гараараа өвдгөө тэврэх